Trang chủ Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

 

Năm tài chính Kỳ báo cáo Báo Cáo Tài Chính

2019

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2018

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2017

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2016

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2015

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2014

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2013

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2012

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2011

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2010

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2009

Cả năm
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756