Trang chủ Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật

Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Kỹ Thuật

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:
– Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, Khu đô thị và Khu dân cư…

– San lấp và chuẩn bị mặt bằng …

Một số Dự án tiêu biểu mà Tổng Công ty đã thực hiện:

Đang cập nhật ………

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756