Trang chủ Thư viện Ngày 01 tháng 4 năm 2018 NHA tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

Ngày 01 tháng 4 năm 2018 NHA tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội ĐCĐTN năm 2018

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756