Trang chủ Thư viện Ngày 21 tháng 02 năm 2011 NHA đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011.

Ngày 21 tháng 02 năm 2011 NHA đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp.

Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Hình ảnh cổ đông đăng ký tham dự đại hội
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chủ trì và phát biểu tại đại hội
Ban lãnh đạo công ty phát biểu tại đại hội
Ban thư ký đại hội
Ban kiểm phiếu
Cổ đông tham dự đại hội
Cổ đông tham dự đại hội

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756