Trang chủ Quan Hệ Cổ Đông Thông Tin Đại Hội

Thông Tin Đại Hội

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội Tên chứng khoán: Cổ phiếu…

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội Tên chứng khoán: Cổ phiếu…
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756