Giới thiệu Xem tất cả...

Giới thiệu về Nam Hà Nội

I. Tầm nhìn:

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu cả nước, trong tương lai sẽ đưa doanh nghiệp vươn tầm quốc tế.

Không dừng lại ở đó, hình ảnh của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội sẽ trở thành biểu tượng của chất lượng và an toàn.!.

.. Xem thêm

Tin tức - Sự kiện Xem tất cả...

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

Ngày đăng 10/08/2021
Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 số: 0408/2021/BCSX-KTV/HN do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội lập…
Video và hình ảnh Xem tất cả...
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI