Trang chủ Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

 

 

Năm tài chính Kỳ báo cáo Báo Cáo Tài Chính

2020

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV Chưa công bố
BCKT Cả năm Chưa công bố

2019

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2018

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2017

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2016

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2015

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2014

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2013

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2012

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2011

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2010

Quý I
Quý II
BC Soát xét 6 tháng
Quý III
Quý IV
BCKT Cả năm

2009

Cả năm
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI