Home [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] NHA: CBTT Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29/7/2021

NHA: CBTT Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29/7/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021 thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có liên quan đến công ty.

Tải File CBTT Tại đây

Partner

(Tiếng Việt) Thông Tin Liên Hệ

(Tiếng Việt)

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Investor relations

NEW EMAIL ADDRESS

CONNECTING HANOI SOUTH