Trang chủ Giới thiệu Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị

 1. Nguyễn Minh Hoàn     : Chủ tịch HĐQT
 2. Nguyễn Hồng Thái      : Ủy viên HĐQT
 3. Nguyễn Văn Hùng       : Ủy viên HĐQT
 4. Cù Đức Ngọc               : Ủy viên HĐQT
 5. Đặng Văn Lành            : Ủy viên HĐQT

Ban Kiểm soát

 1. Đặng Thị Thu Phương : Trưởng BKS
 2. Mai Thanh Trọng          : Thành viên BKS
 3. Vũ Văn Đồng                : Thành viên BKS

Ban Tổng giám đốc

 1. Nguyễn Hồng Thái      : Tổng giám đốc
 2. Nguyễn Hoàng Đạo     : Phó tổng giám đốc
 3. Phạm Ngọc Duyến.      : Phó tổng giám đốc

Kế toán trưởng

 1. Tạ Ngọc Thất               : Kế toán trưởng

 

 

 

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

 • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
 • Email: dothinamhanoi@gmail.com
 • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI