Trang chủ [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] NHA: CBTT ngày 20/7/2021 Tổng công ty nhận được Giấy đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: CBTT ngày 20/7/2021 Tổng công ty nhận được Giấy đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin ngày 20/7/2021, Tổng công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-11 Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16/7/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 số 147/2010/GCNCP-VSD-11 ngày 16/07/2021 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.847.756 – Fax: 02263.866.689

Vốn điều lệ: 281.165.500.000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 16/07/2021

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Mã chứng khoán: NHA

Mã ISIN: VN000000NHA2

Sàn giao dịch: HOSE

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán bổ sung: 350.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán bổ sung: 3.500.000.000 đồng

Tổng số lượng chứng khoán: 28.116.550 Cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán: 281.165.500.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/07/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

Theo: VSD

Tải File CBTT Tại đây

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI