Trang chủ [:vi]Tin tức - Sự kiện[:en]News - Events[:] NHA: CBTT Nghị quyết, Biên bản và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 12/4 thông qua.

NHA: CBTT Nghị quyết, Biên bản và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 12/4 thông qua.

Tải File CBTT Tại đây

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI