Trang chủ [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] NHA: CBTT Thông báo số 1361/TB-SGDHCM ngày 22/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

NHA: CBTT Thông báo số 1361/TB-SGDHCM ngày 22/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Ngày 26/7/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội đã nhận được thông báo số: 1361/TP-SGDHCM ngày 22/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:350.000 cổ phiếu
Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết:28.116.550 cổ phiếu
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:22/7/2021
Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết:27/6/2022

Tải File CBTT Tại đây

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI