Trang chủ [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội – Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tải File Thông báo mời họp

Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI