Trang chủ [:vi]Quan Hệ Cổ Đông[:] [:vi]Thông Tin Công Bố[:]

Thông Tin Công Bố

NHA: CBTT Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29/7/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 9 năm 2021 thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có liên quan đến công ty….

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 11/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021. Tải File CBTT Tại đây

NHA: CBTT Công văn số: 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của NHA

Ngày 30/6/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Công văn số 3219/UBCK-QLCB Của UBCKNN về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã thực hiện phân phối 350.000 cp. Tải File CBTT…

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng…
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI