Thông Tin Đại Hội

NHA:Ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên 2020

NHA: Công bố thông tin về ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020 2. Ngày giao…
Đối tác

Thông Tin Liên Hệ

  • Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam
  • Email: dothinamhanoi@gmail.com
  • Điện thoại: 02263.847.756

Kết nối NAM HÀ NỘI